O mne

about images

Mgr. Melinda Kešická, Business Coaching Trained Coach (1965)

Od skončenia vysokej školy (Mgr.) pracujem v oblastiach zdravotníctva a poradenstva. Ide o oblasti urgentnej psychickej pomoci, dlhodobej terapeutickej intervencie, partnerského poradenstva, ako aj koučovacích stratégií pri zvládaní záťažových životných situácií.

Súčasťou mojich skúseností je práca s ľuďmi trpiacich nadmerným pracovným stresom, kolíznymi vzťahmi doma a v práci, ako aj s osobami s vysokým potenciálom pre rozvoj, ktoré nenachádzajú uspokojenie v doterajšej životnej dráhe.

Neoddeliteľným prvkom pomoci je i skúsenosť s prácou s rodinnými príslušníkmi, poskytovanie podpory pri ochoreniach, vrátane závažných psychických stavov. 

Vo svojej práci používam princípy humanistických teórií (terapia zameraná na posilnenie prirodzeného rastového potenciálu človeka), ako aj psychoanalytické prvky (súvisiace s minulosťou a často nevedomé) smerujúce k získaniu náhľadu na dôvody, pre ktoré vznikajú problémy. Prirodzenou súčasťou procesu zmeny je redukcia úzkosti nefarmakologickými prostriedkami prostredníctvom nácvikových mechanizmov vedúcich k relaxácii.

V uvedených smeroch som absolvovala vzdelanie:

  • Výcvik v terapii podľa Rogersa zameranej na klienta Person-Centered Approach (PCA, pod patronáciou University of Georgia, USA)
  • Výcvik v psychoanalytickej párovej terapii (Institut párové a rodinné psychoanalytické psychoterapie ČSPAP, Praha)
  • Teórie psychoanalytického prístupu I. (ČSPAP, Praha)
  • Teórie psychoanalytického prístupu II.- Techniky individuálnej psychoanalytickej psychoterapie (ČSPAP, Praha)
  • Kurz autogénneho tréningu (SPS)
  • Som akreditovaným koučom (ICF Medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania ACSTH- biznis coaching, Bratislava)

Okrem praxe v terapii, poradenstve a koučingu spolupracujem na výskume v oblasti duševných zmien a násilia, vrátane domáceho. Súčasťou sú mnohé prezentácie na domácom a medzinárodnom odbornom fóre z ktorých vyberám niektoré:

  • 1. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Patients with depression- Arizona Sexual Experience Scale, XXIX. International Congress of Psychology, 20.-25. July 2008, Berlín, Germany
  • 2. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual Responsive Cycle and its Affection in Patients with Depression, XIV. World Congress of Psychiatry, 20.-25.September, 2008, Praha
  • 3. Kešický, D., Novotný, V. Kešická, M.: Sexual behaviour in depressive patients. XIX. European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria, 12-15 March 2011.
  • 4. Kešický, D., André, I. Kešická, M.: Pedophiles and (or) molesters. The 22nd European Congress of Psychiatry (EPA March 2014), Munich, Germany.