SPOLUPRÁCA CEZ SKYPE. BEZPEČNE A ÚČINNE.

PONÚKAM KRÍZOVÚ INTERVENCIU CEZ SKYPE. ZMENY SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH.

MOBILIZUJTE SVOJE SILY.

MÁTE ICH VIAC, AKO ČAKÁTE.

Naša spolupráca môže trvať jedno stretnutie, alebo aj niekoľko rokov. Ide o to, čo očakávate. 

  • Počas jedného stretnutia získate konkrétnu informáciu, alebo sformulujete otázku.
  • Počas niekoľkých stretnutí zistíte ako ďalej, otvoria sa Vám nové horizonty, priblížite sa k nim  a skúsite, či Vám táto forma práce na sebe vyhovuje.
  • Pokiaľ očakávate zásadnú zmenu, potrebujete času viac.

Je to podobné, ako keď chcete zmeniť svoj výzor, alebo sa naučiť cudzí jazyk. Naším spoločným cieľom je okrem dosiahnutia prechodnej úľavy aj naštartovať proces zmeny, ktorý Vám prinesie úľavu trvalo spojenú s radosťou zo života.

„Sedenie“ má u mňa 50 minút. Tieto sú určené len Vám. Koľko sedení chcete, nie je vopred dané....

PRVÉ A ĎAĽŠIE STRETNUTIA


Počas prvého stretnutia sa dozviete viac. Často je potrebná viac, ako 1 hodina. Je dobré si zarezervovať 2 hodiny už vopred, aby sme mohli hneď plynule pokračovať.

Frekvencia stretnutí je obvykle 1-2x týždenne, v prípade potreby je možné požiadať o rýchly termín navyše. Dlhodobé stratégie koučovacieho charakteru si vyžadujú menej časté stretnutia v závislosti od konkrétneho vývoja, zvyčajne raz za 3-4 týždne. Krízová intervencia si vyžaduje intenzívne pôsobenie, kde sú stretnutia viackrát týždenne.

Môžeme spolu hovoriť slovensky, alebo maďarsky, ako Vám viac vyhovuje.

Pokiaľ chodíte často do cudziny, žijete tam, alebo Vám viac vyhovuje nekontaktná komunikácia, môžeme používať Skype. Vhodné je však prvé osobné stretnutie.

Mgr. Melinda Kešická

DÔVERA A DISKRÉTNOSŤ

Vaše informácie sú prísne dôverné a nikde sa nezaznamenávajú. Dlhšou prestávkou medzi sedeniami jednotlivých klientov je zabezpečené, aby ste sa nestretávali s inými klientmi. Priestory sú anonymné, kde nikto neskúma kam idete a nie je to ani jasné iným ľuďom.

V prípade potreby psychodiagnostiky („testovania“) pre našu ďaľšiu spoluprácu, alebo v prípade Vášho záujmu Vám toto zabezpečím na profesionálnej úrovni u klinického psychológa.